Hpv testi nedir nasıl yapılır, hpv testi erkek ve kadında da yapılmalı mıdır

 

Hpv testi nedir  ve tipleme yapılmalımıdır.  Kadınlarda  HPV'ye bağlı PAP smear değişikliklerinin artan oranda görülmeye başlanması, HPV türlerinin ve tiplerinin ayrımının yapılabilmesi ve HPV-DNA analizlerinin daha kolay ve düşük maliyetlerle karşılanabilmesi sonucunda kadınlarda genital salgıda bakılması ile hpv testi kadında kolaylıkla yapılır hale gelmiştir.

HPV testi erkek te kadınlarda olduğu gibi kolaylıkla yapılmaz Kadında test ve  tiplemesi  genital salgıdan alınan örnek içinde virüse  ait genetik materyal yani DNA aranması ve bu materyalin saptanması durumunda var türlerinin hangilerinin olduğunun anlaşılmasıdır. HPV testi erkeklerde daha çok var olan lezyonların bir veya birkaç tanesinin genetik laboratuvara gönderilerek tiplemesinin yapılmasıyla olur.

Hpv testi  tedavi  seçeneklerini ve takip yöntemlerini  kadında ve erkekte değiştirebilmektedir. Riskli bir tipte smear ve kolposkopi sonuçlarına bakılarak akdınlarda Leep veya konizasyon gibi rahim ağzına bazı operatif işlemler yapılabilmektedir.

Hpv testi ücreti fiyatları bu işlemi yapan genetik laboratuvarlarının fiyat politikasına göre değişiklik göstermekle beraber çok yakın ücretlerdir.  Son yıllarda microarrey chip testi  yapan doktor ve hastaneler olmakla birlikte ilk seçenek test olarak görülmemektedir.

 

hpv tipleme nasıl yapılır

HPV tiplemesi tıpkı PAP smear alınması gibidir. PAP smear alındığında fırça üzerindeki hücreler özel şişesindeki sıvı ile karıştırılarak labovatura gönderilir. Eğer HPV testi de yapılacaksa bu sıvı içinde HPV'ye ait genetik materyal özel cihazlar ile incelenerek HPV olup olmadığı, eğer varsa hangi tiplerin olduğu saptanır ve rapor edilir. Smear incelemesinde anormallik saptandığında hastaya bilgi verilerek yeni bir örnek almaya gerek kalmaksızın var olan örnekte HPV çalışması yapılabilir. Smir testinde düşük dereceli değişimler ya da ASCUS denilen ve önemi teyit edeilemeyen değişimler saptanan hastalarda HPV tiplemesi yapılarak takipde nasıl bir yol izleneceğine karar verilebilir. Örneğin düşük riskli HPV varlığında belirli aralıklarla smir testi yapılarak takip yeterli olabilecekken yüksek riskli HPV varlığından kolposkopi ve biopsiye yönelinebilinir.