HPV Aşısı Nedir

 

Hpv aşısı kimlere yapılır.
HPV Aşısını kime uygulanacağı konusunda bir görüş birliği bulunmamaktadır. Ancak genel olarak 11 yaşından sonra bütün kız çocuklarına yapılması önerilmekte, hatta 9 yaşından sonra uygulanabileceği belirtilmektedir. İlaç firması aşıyı 9-26 yaş aralığındaki kız çocukları ve kadınlar için önermektedir.

 Öncellikle aşının etkin olabilmesi için kişinin daha önce virüsle enfekte olmamış olması gerekir düşüncesi artık terkedilmiştir. Kişinin yeni tipler alabileceği göz önünde bulundurularak bunlara karşı koruma sa kaması için de enfekte kişilere de yapılmaktadır

HPV aşısı yan etkileri
epey tartışmalıdır.Şu anda HPV enfeksiyonu olan kişilerde aşı etkin değildir. Bu konuda tedavi edici aşılar konusunda çalışmalar devam etmekte, ancak henüz başarılı sonuçlar elde edilmemiştir.
Hpv aşısı kadın lara  hangi yaş aralığında yapılır.Aşını kime uygulanacağı konusunda bir görüş birliği bulunmamaktadır. Ancak genel olarak 11 yaşından sonra bütün kız çocuklarına yapılması önerilmekte, hatta 9 yaşından sonra uygulanabileceği belirtilmektedir. İlaç firması aşıyı 9-26 yaş aralığındaki kız çocukları ve kadınlar için önermektedir.


Hpv aşısı erkek lere de uygulanır mı.
 Erkeklere uygulanması konusunda tartışmalar devam etmektedir. HPV enfeksiyonununm erkeklerde kansere neden olma olasılığı oldukça düşük olup, ihmal edilecek düzeydedir. Ancak erkeklerin enfeksiyon için taşıyıcı rolü ve aşının siğillere karşı koruyucu etkisi gözönünde bulundurulursa aşı yapmanın mantıklı olduğu söylenebilir. Son bir yıl içinde ise dünyada bir çok ülkede hpv aşısı erkek lere de yapılmaktadır
HPv aşısı neden yapılır.Enfeksiyon riskinin yüksek olduğu gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkeler için yoğun çalışmalar devam etmektedir.Aşının cinsel ilişkide korunmayı azaltacağı ve bu nedenle diğer cinsel enfeksiyonları artıracağı yönündeki kaygılar devam etmektedir.Hpv aşısı gardasil
Hpv aşısı gardasil ve cervarix olarak piyasada vardır. HPV aşısı gardasil son zamanlarda kullanıma giren ve bazı HPV türlerinin (özellikle tp 16,18,6 ve 11) bulaşmasını engelleyen bir aşıdır. Ancak diğer tiplerin varlığı ve hastalığa neden olma potansiyeli göz önüne alındığında tam koruma sağlamadığı ve yıllık kontrollerin devam etmesi gerektiği unutulmamalıdır. Hpv asisi fiyatı 2012 yılı için belirlenmiştir ve gardasil ve cervarix için de farklı fiyatlardır. Son dönemde Amerikada Gardasil 9

HPV AŞILARI KAÇ ÇEŞİTTİR
HPV VİRÜSÜNE  karşı geliştirilmiş 3 çeşit aşı bulunmaktadır.
Kuadrivalan aşı olan Gardasil ; Gardasil- HPV 6, 11, 16, 18
Bivalan aşı olan Cervarix ; Cervarix- HPV 16, 18
9-valan aşı olan Gardasil 9 ; Gardasil 9- HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58

Tedavi edici HPV Aşısı Var mı?
Henüz geliştirilmiş bir tedavi edici HPV aşısı yokur.Bunların hepsi profilaktik yani HPV enfeksiyonunu ve HPV enfeksiyonuyla ilişkili lezyonları oluşmadan önce önlemeye yönelik aşılardır, tedavi edici yani enfeksiyon geliştikten sonra geriletmeye yönelik aşıların geliştirilmesi ise devam etmektedir.
 

HPV aşılarının en büyük faydası nedir
Aşıların servikal intraepitelyal neoplazi CİN, in situ adenokarsinom da dahil olmak üzere servikal lezyonların oluşmasını engeller.

En sık kansere sebep olan HPV tipleri hangileridir?
HPV 16, 18,  rahim ağzı - serviks,perianal-anal kanserlerin ve prekanseröz anal bölgedeki lezyonların , % 80-85’ine neden olur. Anal kanser çoknadir görülen bir kanserdir.
Orofaringeal kanser, baş boyun kanserleri; HPV enfeksiyonu, baş boyun skuamöz hücreli kanserlerinin patogenezinde rol oynayabilir.
Ayrıca gırtlak kanseriyle de ilişkilendirilmiştir. Amerika’da HPV ilişkili orofaringeal kanserlerin sıklığınını arttığı görülmektedir.
Penis kanseri çok nadir görülen bir kanser türü olmakla birlikte,
HPV-16,18 penis kanserlerinin % 35-40’ına sebep olur.

HPV aşıları kansere karşı ne kadar koruma sağlar
Daha önce HPV enfeksiyonuyla karşılaşmamış kişilerde,
 kuadrivalan aşının servikal intraepitelyal neoplazileri veya HPV ilişkili lezyonların gelişiminin önlemesi % 97-100 arasındadır.
 Aynı şekilde, bivalan aşının önleyiciliği ise kuadrivalan aşıya yakın olarak % 93’tür.

HPV aşısı Gardasi ve Cervarix en çok hangi yaş gurubuna uygulanır?
HPV aşılaması, daha yaşlı kadınlarda da güvenilir ve etkili olmasına rağmen, asıl genç kadınlarda daha etkilidir.
Amerika’da bağışıklık komitesi, HPV aşılarının 11, 12 yaşındaki kız çocuklarında yapılmasını önermektedir.
En erkense 9 yaşında yapılabileceğini belirtmektedir. Eğer bu dönem atlandıysa 13-18 yaş arasındaki kızlara da aşılama önerilmektedir.
 Amerikan Kanser Derneği ise, 19-26 yaş arasındaki kızların aşılanmasının faydalı veya zararlı olduğuna dair yeterli kanıtın bulunmadığını belirtmektedir. Kızlarda ve erkeklerde ideal dönem, HPV ile karşılaşılmamış zamandır. Erkeklerde de 11-12 yaşında aşılama önerilmektedir.

Daha ileri yaşta kadın ve erkekler HPV aşıları Gardasil yapılabilinir mi?
Evet yapılmaktadır. risk guruplarında 49 yaşa kadar uygulayan çok syıda ülke ve merkez vardır.Genital siğil veya anormal sitoloji durumunda da, aşılama aşının içerdiği HPV tiplerine karşı koruma sağlayabilir. HIV pozitif hastalarda ve organ nakli olan hastalarda güvenilir olmasına rağmen etkinliği tam bilinmemektedir.

Gardasil ne sıklıkla yapılır, koruması ne zaman başlar
On beş yaşından küçüklerde, aşılama 2 doz olarak, 6 ay aralıkla önerilmektedir. On beş yaşın üstünde ise 3 doz olarak, 0, 2 ve 6. Ayda yapılmaktadır.

HPV aşısı Gardasil den korkmalı mıyız, yan etkileri öldürücü müdür?
Hayır, gelişmiş ülkelerin çoğunda rutin aşı takviminde vardır.Aşıya bağlı yan etkiler orta derecelidir, başağrısı, halsizlik, kusma yapabilir.
 

İSTANBUL GENİTAL SİĞİLTEDAVİ KLİNİĞİ