Genital Siğiller, Kondilom

 

HPV virüsü enfeksiyonu  ve çıkan  genital  siğiller tespit edildiğinde mutlaka doğru bir şekilde  tedaviye başlanılmalı ve hasta yakından takip edilmelidir. HPV hastalığı son derece bulaşıcıdır ve bu nedenle her zaman korunmak şarttır.

Cinsel bölgeyi enfekte eden cinsel  siğiller temas yolu ile kolayca yayılır. Bir kişiden diğerine bulaşması için tam bir ilişki olmasına da gerek yoktur. Sadece sürtünme yolu ile de bir kişiden kişiye bulaşabilir.Genelde dış genital bölgede cinsel genital  siğiller oluşur, ki bunlara kondilom ismi de verilmektedir, hasta kendi görebilir ve eliyle hissedebilir.

Genital Siğiller yumuşak, ciltten hafif kabarık, pembe-beyaz renkli karnabahar benzeri oluşumlardır. Tek ya da grup halinde olabilirler. Bunlar hiç bir zaman ağrı yapmaz ama ara sıra kaşınma ve yanma hissi verebilir. Tedavi edilmez ise bu genital  siğiller uzun sure kalabilir, büyür ve daha başka bölgelere yayılmaya devam eder.

 

Hpv genital siğiller ve Kondilom
Hpv genital siğiller diğer adı ile kondilomlar  hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilmektedir ve bu lezyonları görmek ile de HPV tanısı konulabilir. HPV tanısı konulan kişinin partneri de mutlaka muayene olmalı ve eğer varsa genital siğil kondilom  açısından tedavi edilmelidir.

KondilomTedavi edilmediği takdirde, bu virüs eşten eşe geçmeye devam eder. Erkeklerde belirti vermeyen HPV’nin olduğunu bilmek mümkün değildir ve sessiz enfeksiyon var ise bunu bulmak için bir test yoktur ne yazık ki. Kan dolaşımına geçmediği için kanda da bu virüsü test ile  bulmak mümkün değildir

GENİTAL SİĞİLLERİN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?  KONDİLOM TEDAVİSİNDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN YÖNTEMLER

 Genital siğil  / kondilom tedavisi için kullanılan yöntemler,cihazlar,iğneler  ilaçlar ve  kremler itibarı ile çok seçenek vardır.

Kondilomların  tedavisinde en nadir  olarak  ameliyatla  yani cerrahi  olarak eksizyon  ike kesilmesi ve en sık da genital siğillerin tedavisinde koter yakma tedavisi uygulanmaktadır. Bazı hekimler lokal  ilaçalar  ile tedavi seçmekte ise de günümüzde bizim de İstanbul hpv merkezinde tercihimiz lazerle kondilom ve genital siğil kesin tedavisidir

 Cerrahi tedaviler daha çok anogenital siğillerin yoğun ve iri kümelenmeler (büyük kondilomlar) halinde olduğu durumlarda uygulanır.

Genital Siğillerin  ameliyatla cerrahi olarak çıkartılması  yöntemi

 Genel olarak  ameliyat ile siğillerin çıkarılması makat etrafındaki anal kondilomlarda tercih edilse de günümüzde lazer genital sigil tedavisine yavaş yavaş yerini bırakmıştı.Bunun istisnası ise kadın ve erkekte dış genital organlarda yerleşik  çok büyük dev kondilomların olmasıdır.Lokal veya genel anestezi yapılır.

 Diğer bir yöntem de dış genital organların kondilomlarında eksizyon (çıkartılması) amaçlı LEEP uygulaması yapılabilir.

Leep  yöntemi ile kondilom tedavisi

 LEEP  cihazı ile  alternatif  bir elektrik akımı ile loop keme ve yakma  uçlarında protein denatürasyonu na neden olarak ısı oluşumu sağlayan  ev yakarken sağlam dokuya mümkün olduğunca koter yakmada sıklıkla olduğu gibi zarar vermeyen bir sistemden oluşmuştur. LEEP koter cihazından farklı bir cihazdır, her merkezde bulunmaz, kanama ve doku hasarı çok azdır ve iyileşme diğer yöntemlere göre daha iyidir. İstanbul hpv tedavi vekondilom kliniğimizde uygun hastalar ve büyük kondilomalrın anal veya vajinal çıkarılmasında güvenle kullanılır.

Koter, Elektrokoterizasyon ile kondilom ve genital siğillerin tedavisi, elektrik ile siğil yakma yöntemi

Elektro koter cihazı ile genital bölede erkek ve kadında vajina penis makat, kasıklar ve etek bölgesindeki  kondiom ve  HPV  siğillerinin lokal anestezi ve nadiren de genel anestezi  altında yakılmasıdır. Derin yanıklar olabilir, iyileşme süreci bazen uzundur, ülkemizde en çok kullanılan yöntemdir. Bizler hpv merkezinde daha çok iz bırakması daha az ve iyileşme süreci daha kısa olan lazerle tedavisi tercih ediyoruz.

Tek seansta kondilom tedavisi deneyimli bir hpv uzmanı tarafından kısa sürede yapılabilmektedir.

Azot ile Dondurma Kriyoterapi kondilom genital siğil tedavisi

 Kriyoterapi sıvı azot gazı ile kondilom ların ve hpv ye bağlı siğillerin , et benlerinin dondurulması işlemidir. Daha çok cilt hekimleri tarafından kullanılır, iyileşme hızlı olmasına rağmen vajina içi, vajina girişi ve perianal bölgeye uygulaması zordur. Nüks oranı diğer yöntemlere göre daha fazladır

Dondurma  kriyo işlemi kısmen az ağrılı  bir işlemdir vesiğil dondurarak yakma  sırasında çoğu zaman lokal  anestezik madde gerektirmez.

Lazer ile Kondilom ve Genital Siğil tedavisi seçeneği

Hem erkekte hem de kadında şu an dünyada gelişmiş ülkelerde en çok tercih edilen yöntem  laser destrüksiyonu ile etkin şekilde kondilom ile genital siğil tedavisi yapılmasıdır. Her ne kadar  lazerle cinsel bölgedeki siğillerin yakılması diğer tedavi yöntemlerine göre biraz daha pahalı olsa da etkinliği de oldukça yüksektir ve de yakılan yerde  iz kalma şansı da çok azdır 

Kimyasal maddeler ile genital siğillerin tedavisi

Eskiden teknolojinin ve lazerin gelişmemiş olduğu dönelerde çok kullanılırdı. Artık modern genital siğil ve kondilom tedavisinde  bu yöntemlerin yeri yoktur. Bu amaçla biklorasetik asit, triklorasetik asit, podofilin ve  5-flourasi gibi asitler de kullanılmaktadır. (il 33, verrutol,veregen gibi v.b) Fakat maalesef  ancak sağlıklı ciltte de tahriş (iritasyon) etkisine sahip maddelerdir. Kimyasal yanığa  bağlı inflamasyon, aşırı ağrı ve ülserasyon oluşabilir. Hastanın kendisinin uygulaması özellikle vajina etrafi ve ağzı, penis üstü ve makat atrafında  oldukça zordur. Kimyasal asit tedavileri  be lokal sürülen kimyasallar  gebelikte hpv ve genital siğil tedavisinde bebeğe toksik etkisinden dolayı hamilelikte uygulanmazlar.

 Aldara krem yalnızca siğilin üzerine sürülerek o bölgedeki hücresel tip bağışıklığı arttırarak etki eden krem şeklinde bir kimyasaldır. Aldara yalnızca genital ve perianal cilt bölgesinde lokalize interferon alfa ve sitokinleri aktive ederek immün bağışıklı direncini yükseltir.Nüks oranı lazere göre maalesef fazladır ve vajina içi ve vajina ağzı gibi hassas bölgelerde kimyasal yan etkilerinden dolayı kullanılmaz.

Kondilom  ve  genital siğil tedavisi fiyatları neye göre belirlenir. Fiyatlandırmada en önemli kriter nedir?

Genital siğillerin tedavi fiyatlarını belirleyen ana unsur kondilom tedavisi için kullanılan yöntemdir. Diğer fiyat belirleyen faktör genital siğillerin yaygınlığı büyüklüğü ve yerleşimi ile genel veya lokal anestezi ile işlemin yapılıp yapılmayacağıdır.

 

 

İSTANBUL KONDİLOM TEDAVİ MERKEZİ

 

Genital siğil ve kondilom ile alakalı başlıklar
Genital siğil
Kondilom
Genital siğil resimleri

Kondilom tedavisi lazer
Koter ile genital siğil tedavisi yakma
Kriyoterapi genital siğil tedavisi
Genital siğil tedavisi fiyatları
Kondilom tedavisi fiyatları
Aldara krem tedavisi

 

İSTANBUL GENİTAL SİĞİLTEDAVİ KLİNİĞİ